دکتر موسوی بهار با هئیت همراه از ستاد در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی همدان بازدید کرد.

 

دکتر موسوی بهار با هئیت همراه از ستاد در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی همدان بازدید کرد.

دکتر سید حبیب اله موسوی بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون غذا و دارو دانشگاه از محل ستاد در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی همدان بازدید کرده و از روند پیشرفت فیزیکی پروژه مطلع گردیدند.

دکتر موسوی بهار یکپارچگی هرچه بیشتر واحدهای ستادی را از مزایای محل ستاد جدید التاسیس برشمرد و بر تکمیل به موقع و بهره برداری رسیدن هرچه سریعتر این مجموعه تاکید کرد.


درباره من

infoهمه همت و تلاشم را برای دنیایی بهتر و سالم تر به کار خواهم گرفت، تا در حد توانم کشوری ایمن از هرگونه بیماری و ناپاکی را ایجاد کنیم.
امید که به این هدف والا دست یابیم.

تماس با من

contactبه منظور برقراری ارتباط موثر در رابطه با موضوعات مورد تحقیق و توسعه من میتوانید از طریق برگه تماس اقدام فرمایید، این اطمینان داده میشود که همه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان را مطالعه و ترتیب اثر خواهم داد.