تصویر تماس
آدرس:
نشانی پستی : آدرس

تلفن:
تلفن تماس : 32520182-081
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

به منظور تماس مستقیم، میتوانید از فرم حاضر استفاده فرمایید.

درباره من

infoهمه همت و تلاشم را برای دنیایی بهتر و سالم تر به کار خواهم گرفت، تا در حد توانم کشوری ایمن از هرگونه بیماری و ناپاکی را ایجاد کنیم.
امید که به این هدف والا دست یابیم.

تماس با من

contactبه منظور برقراری ارتباط موثر در رابطه با موضوعات مورد تحقیق و توسعه من میتوانید از طریق برگه تماس اقدام فرمایید، این اطمینان داده میشود که همه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان را مطالعه و ترتیب اثر خواهم داد.