تالیفات

الف) کتاب

بیماری پیرونی (ترجمه)
تألیفSven Lahme 
مترجمین:سید حبیب اله موسوی بهار، عبدالمجید ایلون کشکولی

سال انتشار: نوبت اول زمستان 1391
انتشارات: چنار

 سنگ های کلیه و مجاری ادراری (تالیف)

مولفین: سید حبیب اله موسوی بهار، عبدالمجید ایلون کشکولی، ناصر سیم فروش
سال انتشار: نوبت اول پائیز 1394
انتشارات: تیمورزاده


درباره من

infoهمه همت و تلاشم را برای دنیایی بهتر و سالم تر به کار خواهم گرفت، تا در حد توانم کشوری ایمن از هرگونه بیماری و ناپاکی را ایجاد کنیم.
امید که به این هدف والا دست یابیم.

تماس با من

contactبه منظور برقراری ارتباط موثر در رابطه با موضوعات مورد تحقیق و توسعه من میتوانید از طریق برگه تماس اقدام فرمایید، این اطمینان داده میشود که همه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان را مطالعه و ترتیب اثر خواهم داد.